25N Dia Internacional de la No Violencia de Genere

 25N DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Mentre hi hagi un dia que se’ns permeti alçar la veu en farem ressò. A tu filla, mare, àvia i a tu fill, pare i avi: no imposeu la força per damunt de l’argument, no discrimineu mai per raó d’edat, sexe, cultura o religió, ni per qualsevol altra circumstància social o personal perquè estareu atemptant sobre el dret a la llibertat i a la dignitat. La gent que estimo no comet delictes perquè la gent que estimo és mirall, és exemple i és el meu referent. Això no va de dones ni de femenisme, això no va d’homes ni de masclisme, va de persones i de respecte mutu. No ho facis, no ho permetis, ni còmplice ni agressor. NO és NO. Aquí eduquem a favor de l’equitat de gènere, i tu? #25NdiaInternacionaldelanoviolenciadegenere #NOesNO #niunamenys #llardinfantslasequieta #quanleducaciovamesenlla #entretotshofempossible #igualtat #respecte #llibertat #equitat #dignitat #ciutadansdelmon #nodeixeumaidesomiar #totanirabe #estemalvostrecostat #femnormalitatambresponsabilitat #cuidat #cuidans #alestevesmans #femhopossible #tuambmiijoambtu #elmilloretstu #culturaperlainfancia #educacioinfantil03 #experienciesinnoblidables #ambtuaprenccadadia #elvalordeltemps #lafranjainvisiblefemlavisible #escoladelavidaComentaris

Entrades populars